Kenneth Österlin: Info · Kontakt

Designuppdrag: Aktuellt · Arkiv

Rådgivning: Strategi · Immaterialrätt Utbildning: Föreläsningar · Böcker Design: Forum · Vad är design?

Kenneth Österlin

Info
Kontakt

Välkommen till designinfo.se och info om min designverksamhet - Designuppdrag, Rådgivning, Utbildning med en lång erfarenhet och engagerat designarbete inom de flesta branscher och marknader. Designer MSD. Klicka dig också fram till informativa sidan Design?
Behöver du mera info, vill resonera om designuppdrag, eller om jag kan hjälpa till på annat sätt inom design, ta Kontakt!

Designuppdrag

Aktuellt
Arkiv

Här kan du se exempel på genomförda designuppdrag - både enskilda produkter och hela produktprogram. Ett brett fält som täcker de flesta branscher och företagstyper med olika marknader, tillverkningssätt och distributionsformer. De senast lanserade hittar du under Aktuellt och i Arkiv finns uppdrag från längre bakåt i tiden.

Rådgivning

Strategi
Immaterialrätt

Under Rådgivning kan du läsa om två ofta missade möjligheter:
Designstrategi handlar om hur man kan använda design som ett verktyg för att affärsmålen ska förverkligas och ges en konkret utformning. - Läs mer hur du kan hantera detta under Designstrategi!
Immaterialrätt, som faktiskt kunde kallas ”idérätt”, handlar om bl.a. patent och mönsterskydd. Ofta missar man att skydda värdet i idéer och investeringen i designen urholkas. - Hur hanterar man idéer? Läs vidare på Immaterialrätt!

Utbildning

Föreläsningar
Böcker

Föreläser på designhögskolor om hur, vad och varför man arbetar med design. Handleder i designprojekt och inspirerande workshops. Utbildningsfilmer i design.
Det finns många böcker om design med glättade, kolorerade sidor, men inte många på svenska som beskriver design på djupet.
”Design i fokus” beskriver uppgiften ur designerns perspektiv, medan jag i den om design management ger beställarsidan en handbok för hur man lägger upp strategin och leder designarbetet. Min senaste bok är ”Idéskydd för kreativa, en handbok i immaterialrätt och strategier mot idéstöld. Se Böcker!

Design

Forum
Vad är design?

Här får du designtips. Känns något designbegrepp som ett frågetecken för dig, kanske svaret finns under Vad är design? Designfrågor av allmänt intresse är du välkommen att skicka till det offentliga Forum! För direkt, personlig kontakt använd istället mailadress vid fliken Kontakt!