God Jul och Gott Nytt År 2020

Design

Föreläsningar

Foto: Sara Gottschalk 2012

Är du intresserad av en föreläsning om design - hör av dig via 'Kontakt' nederst på denna sida!

Under en lång följd av år har jag varit inbjuden till designhögskolor och företag, både som gästföreläsare, kursansvarig i både designämnen och i idéskydd och för att handleda i designuppgifter.

 

Föreläser om:

- Designprocessen: metoder och styrning av designuppdrag

- Immaterialrätt och strategier mot idéstöld

 - Kreativa metoder och utvärdering; workshop

 - Praktikfall med bilder steg för steg i produktutvecklingen

 

Och här är vad uppdragsgivare och studenter säger:

Sedan år 2006 har jag haft förmånen att arbeta tillsammans med Kenneth Österlin i egenskap av lärare inom de filmade och TV-mediaanpassade kurserna om design vid Textilhögskolan i Borås. Kenneth har på ett utmärkt sätt, genom lysande föreläsningar över webben samt genom sina goda pedagogiska kunskaper, manifesterade i hans böcker, lyckats med den svåra konsten att göra designprocesser begripliga för studenterna, men också för mig som kursproducent för webbaserat media.

Lars G Strömberg Fil.Dr./ universitetslektor och forskare

 

Inlägg från studenter i en chat om utbildningsfilm respektive föreläsning:

- Hej hej! Ville också instämma med att filmen gav en informerande inblick i designprocessen som helhet, i detta fallet då industridesign. Speciellt då du Kenneth, upplyser om dina egna erfarenheter, så det blir ju direkt "hands on" information.

- Jag tyckte Kenneths föreläsning var mycket intressant, speciellt de sätten som man dokumenterar arbetet på, detta tycker jag gör arbetet mer påtagligt, innan har det känts lite flummigt om jag ska vara ärlig, men efter Kenneths föreläsning ser jag att allt är mer strukturerat.

 

För att boka föreläsning se  'Kontakt'  nederst på denna sida!

Rådgivning

utlåtande som designsakkunnig i domstolstvist om mönsterskydd
REAC: ställdon RE35
Silentia: sjukhus skärmar
REAC: designprogram, ställdon
Silentia: skärmsystem
Turnils: markisen Njord CabreraXL
Turnils: Cabrera cassette

(C) Silentia 2010 foto: Anders Sällström,

(C) Turnils 2011 foto: Anette Ryman

- Och här är vad några av mina uppdragsgivare säger:

REAC har under flera år anlitat Kenneth Österlin för designuppdrag på grund av hans effektiva och lyhörda sätt att jobba, där vi haft stor nytta av resultatet. I samarbetet är vi särskilt nöjda med hans engagemang och hur han omsätter möjligheterna till framgångsrik design, samtidigt som han tar hänsyn till begränsningarna. Våra produkter, ställdonen, förmedlar ett positivt budskap redan vid första synintrycket i en annars väldigt konservativ och likartad marknad. Designen bidrar till att föra fram REAC:s kärnvärden på ett bra sätt mycket tack vare Kenneths insatser.

Lars Gustavsson, Produktchef REAC AB

Design är ett verktyg för att förverkliga affärsmålen. Design kan, precis som rationalisering och snabbare kapitalflöde, vara ett verktyg för att uppnå ökad lönsamhet. Rätt designstrategi leder till ökade marknadsmöjligheter, konkurrenskraft och kundtillfredställelse, förbättrar företagets image och skapar även ett intellektuellt kapital genom formskydd, patent och varumärken.

Har man inte beläggning för en egen, intern designavdelning, kan en extern designrådgivare innebära ett värdefullt forum att diskutera designstrategin och för att samordna externa designtjänster, ge expertråd om planering av designprojekt och en ”second opinion”.

 

Design är också en investering i imateriella rättigheter. Immaterialrätt, som faktiskt också kunde kallas ”idérätt”, handlar om bl.a. patent, mönsterskydd och varumärken. De representerar mycket stora värden hos många företag. För att inte hamna i tvister är det viktigt att veta hur man kan arbeta med idéskydd, att bedöma om man inkräktar i andras rättigheter och att hitta alternativa vägar. Jag har upparbetade kontakter till specialister inom området och har varit anlitad som designsakkunnig bl.a. i Marknadsdomstolen.

 

 

Silentia AB har utvecklat ett helt nytt avskärmningssystem för patienter i vården. Exporten dominerar och produkterna säljs över världen. Sedan en större produktförnyelse 2003 har vi kontinuerligt anlitat Kenneth Österlin kring design och utvecklingsfrågor av vårt produktprogram. Kenneth är en erfaren och kunnig designer som lyssnar noga och lämnar idéer och förslag utifrån våra intentioner. Han har en självklar integritet i sin roll, men också förmågan att samarbeta på ett smidigt och konstruktivt sätt i de diskussioner vi har och vårt samarbete har visat sig vara framgångsrikt på marknaden. Designarbetet har utan tvekan varit en god investering för oss.

Örjan Göranson, VD, Silentia AB

Som specialist inom immaterialrätt är det värdefullt att ha tillgång till designexperter, som har en bra förståelse för designs strategiska betydelse för immaterialrätten. Kenneth är en designexpert som har visat stor sakkunskap som han förmått förena med integritet. Han har dessutom varit till ovärderlig hjälp i immaterialrättsliga tvister genom att pedagogiskt kunna redogöra för sin ståndpunkt utifrån en många gånger komplex design.

Mattias Malmstedt, Advokat, Partner och Jur. Lic. vid Advokatbyrån Gulliksson AB

Kontakt:

 

Har du frågor om design eller idéskydd?

Vore det intressant med föreläsningar i dessa ämnen på din skola eller ditt företag?

 Hör gärna av dig med synpunkter eller frågor så ska jag göra mitt bästa att räta ut frågetecknen!

 

Kenneth Österlin

Mail:  kenneth(snabel-a)skissbox.se

www.skissbox.se

mob.: +46 (0)737 085008

Nyhetsbrev:

 

Vill du få mitt nyhetsbrev om nya böcker?          Få info om kampanjer med starkt reducerade priser på böckerna, eller kanske ibland rentav delta som läsarpanel för böcker på gång? Nyhetsbrevet kommer max en gång per månad. Rubriken på mailen blir ”Skissbox Nyhetsbrev”. Fyll i din mailadress, bocka för i rutan och sänd, så kommer första nyhetsbrevet i början av nästa månad.

Sänd mig nyhetsbrev!